Regulované škodlivé organismy

     Synonymem pro regulované škodlivé organismy je výraz karanténní organismy, který se v praxi používá více. Seznam karanténních organismů se stále mění, především díky samovolnému posunu těchto organismů z teplejších zeměpisných šířek způsobeného změnou klimatu, a dále také kvůli introdukci dřevin z těchto oblastí, na které jsou tyto organismy navázány.

     Státy EU mají povinnost bránit jejich zavlékání a šíření. Orgánem, který je v České republice za tuto ochranu zodpovědný, je Státní rostlinolékařská správa

     V souvislosti s dřevinami jsou na seznamu desítky druhů, a nález kteréhokoliv z nich je nutné okamžitě ohlásit. 

PDF →