Vrba bílá

Salix alba L.

White willow

 • výška až 35 m (dospělý strom obvykle 15 – 25 m s šířkou koruny 10 – 20 m)
 • koruna relativně hustá, metlovitá, vysoko nasazená
 • průměr kmene  až 1.5 m
 • oválný až vejčitý tvar, ve stáří až kulovitá
 • přímý kmen (ve volné krajině však mnohdy křivý a vícekmenný)
 • větve v ostrém úhlu
 • koncové větve víceméně převislé
 • stříbřitý vzhled
 • kůra v mládí šedohnědá
 • borka ve stáří podélně síťovitě rozpukaná
 • tenké, dlouhé, nelámavé, odstávají v ostrém úhlu
 • (na koncích) jemně bělošedě přitiskle chlupaté
 • různě zbarvené (špinavě červené, ostře červené, oranžové nebo žluté)
 • alespoň mírně převisající
 • starší větévky hnědé a lesklé
 
 • střídavé
 • pokryté jednou šupinou
 • oválné, přišpičatělé
 • smáčklé a přitisklé
 • chlupaté
 • čepel kopinatá až podlouhle úzce kopinatá, nejširší ± uprostřed (7 – 11 cm x 1,2 – 1,6 cm)
 • okraj jemně ale ostře žláznatě pilovitý
 • líc řídce chlupatá, matně leskle zelená
 • rub s bělavým voskovým povlakem, hedvábitě přitiskle chlupatý (chlupy sčesány podél hlavní žilky), olysávající
 • řapík krátký (4 – 7 mm), bez žlázek
 • palisty drobné, úzce kopinaté, slabě vyvinuté, záhy opadávající
 • na podzim listy jen trochu zežloutnou, zešednou a opadávají

 

 •  má průduchy na obou stranách listu
 • dvoudomá dřevina
 • žluté jednopohlavné, úzce válcovité jehnědy (4 – 6 cm dlouhé) bez okvětí
 • samčí jehnědy jsou složeny ze šupinatých, celokrajných, zelenavě žlutých listenců, za nimiž jsou dvě chlupaté tyčinky obklopené zelenožlutými listenci a dvě nektariové žlázky
 • samičí květy mají  jeden semeník a dvoulaločnou, ven zakřivenou bliznou na krátké pestíkové čnělce
 • kvete s rašením listů nebo hned po 
 • obvykle kvete koncem dubna a v květnu (za obzvlášt příznivých podmínek může kvést už koncem března)
 • kuželovité, krátce stopkaté tobolky v jehnědách s mnoha ochmýřenými semeny, pukající dvěma chlopněmi
 • dozrávají asi po 5 týdnech
 • ochmýřená semena zavane vítr na velkou vzdálenost
 • padlá semena vyklíčí za vhodných podmínek během půl dne
 • klíčí epigeicky
 • děložní listy drobné, eliptické, krátce řapíkaté, střídavé, protáhlé, celokrajné, oboustranně mírně chlupaté
 • z původních porostů u nás už jen chatrné zbytky v Polabí a Poohří, v úvalech Svratky, Dyje a Moravy
 • autochtonní v ČR
 • měkký luh (podél dolních toků řek)
 • nížiny – pahorkatiny (planární – kolinní)
 • do 400-550 m n.m.
 • jižní a střední Evropa
 • severozápadní Afrika
 • západní Asie
 • v kultuře i v Severní Americe a Austrálii
 • silně světlomilná
 • ve stínu řídne a prosychá
 • toleruje pouze boční zástin


 • klimaticky citlivá
 • vyžaduje dlouhou vegetační dobu, jinak prýty nevyzrají a podlehnou časným mrazům
 • ač raší obvykle dost pozdě, bývá poškozována pozdními mrazy
 • v období dormance je mrazuvzdorná (klimazóna 4)
 • na vláhu náročná, má ráda vyšší hladinu podzemní vody
 • fakt že roste v záplavovém území měkkého luhu ještě nemusí ani tak značit její optimum, jako spíše schopnost úniku před konkurencí
 • optimum na zásaditých (vápnitých) půdách nad pH7
 • vyžaduje otevřené půdy do zpevněných ploch nevhodná
 • nejlépe roste na hlubokých písčitohlinitých živných půdách
 • zvládá až 60ti denní záplavy (ve vegetační době)
 • nezvládá trvale zamokřená stanoviště
 • zvládá až 30 stupňové mrazy (v dormanci)
 • poškozována časnými i pozdními mrazy
 • tolerantní k mírnému zasolení i postřiku solanky

 

 • toleruje změnu výšky půdního povrchu (eroze x náplavy
 • nesnáší zpevněné plochy
 • krátkověká
 • 80 – 100 let (vzhledem k silné výmladnosti může být věk při správné péči například u „hlavatých“ vrb mnohem delší)
 • obvykle mezi 8 – 10 rokem
 • s rašením listů nebo hned po
 • obvykle koncem dubna a v květnu
 • obvykle druhá polovina dubna
 • plody dozrávají asi po 5 týdnech po opylení
 • obvykle v druhé polovině května a v dubnu
 • velmi rychle rostoucí (na 1 m za rok)
 • výborná pařezová i kmenová výmladnost
 • kotevní (talířovitý)
 • ač plochý, je kořenový systém značně rozvinutý, zasahuje daleko od kmen a dobře strom upevňuje i v rozbředlém půdním materiálu
 • po záplavách s nově naplaveným půdním materiálem ochotně vytváří přídatné kořeny i na povrchu silného kmene
 • kořeny poškozují podpovrchové konstrukce (např. asfaltové povrchy, kanalizace)
 • špatná
 • rychlá tvorba hojivých pletiv
 • pařezová výborná
 • kmenová výborná
 • kořenová prakticky nulová
 • převážně endomykorrhiza a také fakultativní ektomykorrhiza
 • ohňovec obecný (Phellinus igniarius)
 • sírovec žlutooranžový (Laetiporus sulphureus)
 • bakteriální nádorovitost (Rhizobium radiobacter)
 • drvopleň obecný (Cossus cossus)

 • bekyně vrbová (Leucoma salicis)
 • vylišené jádro
 • jádro světlehnědé

 

 • běl nažloutlá
 • roztroušeně pórovité
 • letokruhy nezřetelné
 • cévice (tracheidy) se již nevyskytují
 • cévy (tracheje) přítomny
 • dřevní (libriformní) vlákna přítomny
 • lýková vlákna přítomny
 • slabá schopnost kompartmentalizace
 • vysoká rychlost růstu a bohatá výmladnost (i silně redukovaná koruna se může opět přiblížit druhově charakteristické stavbě)
 • křehké dřevo ve vyšším věku
 • řez v době vegetačního klidu redukuje či zcela vyloučí kvetení (minimálně) v následujícím roce
 • relativně dobře přesazovatelná
 • alergenní pyl
 • nejedovatá
 • žádné trny, ostny, kolce