Zvláště chráněné druhy stromů

Prováděcí vyhláška obsahuje seznam zvláště chráněných rostlin, mezi kterými jsou pochopitelně i dřeviny potažmo stromy. Vyhláška je pravidelně aktualizovaná, nicméně k datu 22.3.2021 jsou v tomto seznamu tyto stromy:

Kriticky ohrožené stromy

  • jeřáb krkonošský – Sorbus sudetica

  • muk (jeřáb) český – Sorbus bohemica

Silně ohrožené stromy

  • tis červený – Taxus baccata

Ohrožené stromy

  • dub pýřitý (šípák) – Quercus pubescens