Ceník arboristických prací

 

Sestavit závazný ceník arboristických prací není nic snadného. Existují oficiální cenové soustavy, které stanovují ceny jednotlivých typů ošetření nebo kácení na různě velkých stromech. Nicméně i tak jsou to odhady. Stejně velké stromy se stejnými typy zásahů bývají různě pracné.

Pro zjednodušení to berte tak, že hodina práce profesionálního certifikovaného arboristy stojí 800 – 1500,- Kč. (podle náročnosti a hlavně podstupovaného rizika). Hodina práce proškoleného pozemního pracovníka (a bez něho to nejde, arborista potřebuje na zemi někoho, kdo ví, a dokáže pomoct) stojí 250,- Kč. Když přidáte nákladovou položku a daně, můžete mít odhad, kolik váš strom bude u nás stát. Pokud ovšem odhadnete časovou náročnost vašeho stromu, a míru nebezpečí, kterou arborista bude podstupovat. To není pro laika snadné. Od toho tu jsou ovšem konzultace.

Pokud chcete konzultovat stav stromu za účelem cenové nabídky našich služeb, pak vás konzultace s námi nic nestojí. Pokud si nás zavoláte v podstatě kvůli ústnímu odbornému posudku, je naše služba zpoplatněna částkou 1000,- Kč.

Ceník bezpečnostních vazeb

Ceník dendrologických průzkumů a posudků

Ceník přístrojových měření

Vyplatí se Vám investice do stromu?

  • stromy zachytávají prach, zplodiny i přízemní ozón – přínos pro naše dýchací cesty nevyčíslitelný
  • aromatické silice prospívají našemu zdraví
  • stromy za horkých dnů chladí lépe než klimatizace a zadarmo
  • naopak v zimě stromy brání větrnému proudění a brání tak poklesům teploty – v nákladech na vytápění domu může jít o rozdíl až jedné třetiny
  • stromy sice vodu čerpají, ale svými kořeny zabraňují rychlému odvodňování a erozi
  • nemovitosti v blízkosti zeleně mají vyšší tržní hodnotu