Ceník arboristických prací

 

Ceník řezů

Výchovný řez

Ceny

Výchovný řez neovocných stromů výška stromu do 4 m150,00 Kč
Výchovný řez neovocných stromů výška stromu od 4 m do 6 m300,00 Kč
Výchovný řez neovocných stromů výška stromu od 6 m do 9 m450,00 Kč

Popis zákroku

Řez mladých stromů, jehož cílem je podpořit vývoj stabilní, funkční koruny charakteristické architektury pro daný druh typické. Postupné zvyšování nasazení koruny, aby se dosáhlo potřebného podchozího a podjezdného profilu.

Odstraňují se, případně redukují:

 • strukturálně nevhodné větve/výhony – s tlakovým větvením, vyrůstající v přeslenech, křížící se, směrované dovnitř koruny, výškově přerůstající terminál (vrcholový výhon prodlužující kmen)
 • větve mechanicky poškozené
 • větve rostoucí směrem k překážce.

V rámci jednoho zákroku se u listnatých stromů obvykle odstraňuje v období vegetace maximálně 30 %, v bezlistém stavu maximálně 50 % objemu asimilačního aparátu („listí“).

Tento typ řezu považujeme za nejefektivnější, nejlepší v poměru „cena/výkon“ a zároveň nejpodceňovanější z celého portfolia arboristických zásahů.

Investicí do několika výchovných řezů v časovém odstupu 2-3 let v řádech stokorun, získáte nejen zdravý strom s kvalitně zapěstovanou korunou ladný na pohled, ale zároveň ušetříte desetitisíce za radikální, strom zbytečně zraňující řezy, jejichž potřebu v budoucnosti lze vyjádřit pravděpodobností hraničící s jistotou.

Bezpečnostní řez

Ceny

Plocha stromu m² = průměr koruny x výška stromu.

 

 Základní sazba

Bezpečnostní řez plocha stromu < 50 m² 880,00 Kč
Bezpečnostní řez plocha stromu 51 – 100 m²1 240,00 Kč
Bezpečnostní řez plocha stromu 101 – 200 m²2 040,00 Kč
Bezpečnostní řez plocha stromu 201 – 300 m²3 150,00 Kč
Bezpečnostní řez plocha stromu 301 – 400 m²4 250,00 Kč
Bezpečnostní řez plocha stromu 401 – 500 m²5 880,00 Kč
Bezpečnostní řez plocha stromu 501 – 600 m²7 500,00 Kč
Bezpečnostní řez plocha stromu ˃ 600 m²individuálně

 

Snížení základní sazby (ZS-%)

1. Další souběžně aplikovaný řez: snížení o 70%

Příplatek za ztížené podmínky k základní sazbě (ZS+%)

1. Přístupnost (překážky pod stromem, blízkost budovy, silnice apod.): navýšení až o 20%
2. Senescentní stromy: navýšení až o 50 % v případě použití vysokozdvižné plošiny až 100%

Popis zákroku

Řez zaměřený pouze na zajištění aktuální provozní bezpečnosti stromu.

Odstraňujeme, případně redukujeme větve aktuálně provozně nebezpečné:

 • silné suché
 • nalomené či zlomené
 • mechanicky poškozené
 • přerostlé, staticky rizikové
 • s defektním větvením akutně hrozící selháním.

Řez neřeší aktuální statické poměry celého jedince (riziko vývratu, zlomu kmene, rozpadu koruny), to řeší obvodové redukce a samozřejmě pokácení.

Řez nemá za cíl podporu dlouhodobých funkcí stromu a jeho perspektivu.

Lze provádět během celého roku.

V kontextu arboristických zásahů se jedná o něco levnější, základní zákrok. Zákazníci ho z toho důvodu často preferují navzdory našim doporučením. Bezpečnostní řez zákazníkům navrhujeme v některých případech sami, pravdou však je, že se většinou přikláníme spíše ke zdravotnímu řezu. Ne proto, že bychom si za každou cenu chtěli účtovat třeba o tisíc korun více, ale když už na strom lidově řečeno lezeme, je dobré mu poskytnout komplexní a ne jen provizorní ošetření.

Zdravotní řez

Ceny

Plocha stromu m² = průměr koruny x výška stromu.

 

 Základní sazba

Zdravotní řez plocha stromu < 50 m²1 400,00 Kč
Zdravotní řez plocha stromu 51 – 100 m²2 070,00 Kč
Zdravotní řez plocha stromu 101 – 200 m²3 150,00 Kč
Zdravotní řez plocha stromu 201 – 300 m²4 850,00 Kč
Zdravotní řez plocha stromu 301 – 400 m²6 500,00 Kč
Zdravotní řez plocha stromu 401 – 500 m²9 300,00 Kč
Zdravotní řez plocha stromu 501 – 600 m²11 750,00 Kč
Zdravotní řez plocha stromu ˃ 600 m²individuálně

 

Snížení základní sazby (ZS-%)

1. Další souběžně aplikovaný řez: snížení o 70%

Příplatek za ztížené podmínky k základní sazbě (ZS+%)

1. Přístupnost (překážky pod stromem, blízkost budovy, silnice apod.): navýšení až o 20%
2. Senescentní stromy: navýšení až o 50 % v případě použití vysokozdvižné plošiny až 100%

Popis zákroku

Řez zaměřený na zabezpečení dlouhodobé funkce a perspektivy stromu, dobrého zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti.

Odstraňují se, případně redukují:

 • strukturálně nevhodné větve (kodominantní tedy konkurující terminálnímu/vrcholovému výhonu), vrůstající do koruny, křížící se, s tlakovým větvením
 • mechanicky poškozené větve, zlomené, se sníženou stabilitou
 • napadené chorobami a škůdci
 • usychající a suché

Nesmí dojít k odstranění více než 20 % objemu asimilačního aparátu („listí“).

Optimální provádět v období plné vegetace.

Lokální redukce

Ceny

Plocha stromu m² = průměr koruny x výška stromu.

 

 Základní sazba

 

Lokální redukce plocha stromu < 50 m² 680,00 Kč
Lokální redukce plocha stromu 51 – 100 m²1 240,00 Kč
Lokální redukce plocha stromu 101 – 200 m²1 980,00 Kč
Lokální redukce plocha stromu 201 – 300 m²2 950,00 Kč
Lokální redukce plocha stromu 301 – 400 m²3 900,00 Kč
Lokální redukce plocha stromu 401 – 500 m²4 860,00 Kč
Lokální redukce plocha stromu 501 – 600 m²6 400,00 Kč
Lokální redukce plocha stromu ˃ 600 m²individuálně

 

Snížení základní sazby (ZS-%)

1. Další souběžně aplikovaný řez: snížení o 70%

Příplatek za ztížené podmínky k základní sazbě (ZS+%)

1. Přístupnost (překážky pod stromem, blízkost budovy, silnice apod.): navýšení až o 20%
2. Senescentní stromy: navýšení až o 50 % v případě použití vysokozdvižné plošiny až 100%

Popis zákroku

Za termínem „lokální redukce“ se vlastně skrývá skupina redukčních lokálních řezů:

 • lokální redukce směrem k překážce
 • lokální redukce z důvodu stabilizace
 • úprava průjezdního nebo průchozího profilu.

Tyto řezy, jsou-li potřebné, se zpravidla navrhují jako „doplněk“ například ke zdravotnímu řezu. Samostatně je zde uvádíme proto, že zákazník si nás může zavolat opravdu jen kvůli tomu, abychom mu například zredukovali větev, která už mu leží na střeše, a o nic jiného nemá zájem.

Redukční lokální řezy prováděné kolem nadzemních elektrovodů a dalších typů produktovodů se řídí arboristickým standardem „Péče o stromy kolem veřejné technické infrastruktury“.

Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny

Ceny

Plocha stromu m² = průměr koruny x výška stromu.

 

 Základní sazba

 

Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny plocha stromu < 50 m² 2 000,00 Kč
Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny plocha stromu 51 – 100 m²2 850,00 Kč
Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny plocha stromu 101 – 200 m²4 350,00 Kč
Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny plocha stromu 201 – 300 m²6 850,00 Kč
Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny plocha stromu 301 – 400 m²9 500,00 Kč
Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny plocha stromu 401 – 500 m²13 200,00 Kč
Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny plocha stromu 501 – 600 m²16 800,00 Kč
Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny plocha stromu ˃ 600 m²individuálně

 

Snížení základní sazby (ZS-%)

1. Další souběžně aplikovaný řez: snížení o 70%

Příplatek za ztížené podmínky k základní sazbě (ZS+%)

1. Přístupnost (překážky pod stromem, blízkost budovy, silnice apod.): navýšení až o 20%
2. Senescentní stromy: navýšení až o 50 % v případě použití vysokozdvižné plošiny až 100%

Popis zákroku

Obvodová redukce je technologie, která patří do skupiny stabilizačních řezů (další jsou stabilizace sekundární koruny a sesazovací řez). Uvádíme z nich pouze obvodovou redukci, protože laik mezi těmito technologiemi rozdíl většinou nevidí.

Hlavním cílem obvodové redukce je zmenšení náporové plochy koruny vůči větru a snížení těžiště stromu. Nejvíce se tedy redukují větve v horní části koruny, směrem dolů se redukuje méně.

Při jednom zákroku by nemělo být odstraněno více než 30 % asimilačního aparátu („listí“). Pokud je potřebná radikálnější redukce, provádí se po etapách v intervalu obvykle 5 až 10 let v rozsahu zohledňujícím reakci stromu na předchozí zákrok.

Nelze provádět na mladých a středněvěkých stromech, které jsou ještě ve fázi dynamického délkového přírůstu. Zákrok je určen pro dospělé a senescentní („stárnoucí“) jedince.

Řez na hlavu/čípek

Ceny

 

 Základní sazba

 

Řez na hlavu/čípek výška stromu do 2 m625,00 Kč
Řez na hlavu/čípek výška stromu přes 2 m do 6 m1 250,00 Kč
Řez na hlavu/čípek výška stromu přes 6 m2 875,00 Kč

 

 

Popis zákroku

Jedná se o pravidelně opakovaný řez obvykle jednoletých až tříletých výhonů.
Výhony jsou sesazovány na zapěstované zduřeniny „hlavy“ obvykle v intervalu jednoho až tří let, v opodstatněných případech i delším. Řez se provádí technikou odstraňování výmladků nebo technikou řez na patku.
Řez na hlavu se provádí v bezlistém stavu, nejlépe těsně před rašením listů.
Provádí se pouze na stromech s dobrou korunovou a kmenovou výmladností.

Úprava průchozího/ průjezdního profilu

Ceny

 

 Základní sazba

 

Úprava průchozího profilu stromu600,00 Kč
Úprava průjezdního profilu stromu1 200,00 Kč

 

Snížení základní sazby (ZS-%)

1. Další souběžně aplikovaný řez: snížení o 70%

 

Popis zákroku

typ vozovky
výška průjezdního profiluvýška průchozího profilu
dálnice, rychlostní silnice, silnice I. a II. třídy4,8 m2.5 m
lnice IH. třídy a místních komunikace rychlostní a sběrné4,5 m2.5 m
místní komunikace obslužné a veřejné účelové komunikace4,2 m2.5 m

Odstranění výmladků na stromě

Ceny

 

 Základní sazba

 

Odstranění výmladků na stromě 620,00 Kč

 

 

Ceník rizikového kácení

Kácení volné

Ceny

Podle průměru pařezu

 

 Základní sazba

 

Kácení volné 11 – 20 cm 200,00 Kč
Kácení volné 21 – 30 cm380,00 Kč
Kácení volné 31 – 40 cm890,00 Kč
Kácení volné 41 – 50 cm1 750,00 Kč
Kácení volné 51 – 60 cm3 050,00 Kč
Kácení volné 61 – 70 cm4 370,00 Kč
Kácení volné 71 – 80 cm6 600,00 Kč
Kácení volné 81 – 90 cm7 400,00 Kč
Kácení volné 91 – 100 cm9 950,00 Kč
Kácení volné nad 100 cmindividuálně

 Ceny včetně rozřezání na přenositelné kusy

 

Příplatek za ztížené podmínky k základní sazbě (ZS+%)

1. Přístupnost pozemku : navýšení až o 20%

 

Popis zákroku

O  volné  kácení  se  jedná  v  případě,  kdy  se  kácí  strom  s volným  kruhovým prostorem bez překážek o poloměru minimálně 2 násobku výšky káceného stromu ve všech směrech

Technologií  volného  kácení  se  postupuje  i  v  případech,  kdy  dochází  ke  kácení stromů do průměru kmene 150  mm ve výšce na pařezu, a to bez ohledu na okolní podmínky.

Kácení s přetažením

Ceny

Podle průměru pařezu

 

 Základní sazba

 

Kácení s přetažením 11 – 20 cm255,00 Kč
Kácení s přetažením 21 – 30 cm485,00 Kč
Kácení s přetažením 31 – 40 cm1 175,00 Kč
Kácení s přetažením 41 – 50 cm2 280,00 Kč
Kácení s přetažením 51 – 60 cm4 000,00 Kč
Kácení s přetažením 61 – 70 cm5 750,00 Kč
Kácení s přetažením 71 – 80 cm8 650,00 Kč
Kácení s přetažením 81 – 90 cm9 700,00 Kč
Kácení s přetažením 91 – 100 cm13 000,00 Kč
Kácení s přetažením nad 100 cmindividuálně

Ceny včetně rozřezání na přenositelné kusy

Příplatek za ztížené podmínky k základní sazbě (ZS+%)

1. Přístupnost pozemku : navýšení až o 20%

 

Popis zákroku

Kácení  s  přetažením  se  provádí  v  případech,  kdy  je  pro  pokácení  stromu k dispozici  pouze  koridor  volného  prostoru  bez  překážek  (do  vzdálenosti minimálně  2  násobku  výšky  káceného  stromu  o  minimální  šířce  2  násobku průměru koruny v dopadové ploše káceného stromu.

Jako  kácení  s přetažením  se  označují  i  případy,  kdy  překážkami  v dopadové vzdálenosti jsou pouze kmeny okolních stromů.

Při kácení s přetažením je nutné zajistit směr pádu použitím vhodného prostředku (tahem lana mechanizačního prostředku, speciálním stahovákem, atp.).

Kácení  s přetažením  nelze  provádět  v  případech  významného  náklonu  kmene jiným směrem než je směr kácení.

Kácení postupné s volnou dopadovou plochou

Ceny

Podle průměru pařezu

 

 Základní sazba

 

Kácení postupné s volnou dopadovou plochou 11- 20 cm1 120,00 Kč
Kácení postupné s volnou dopadovou plochou 21 – 30 cm1 860,00 Kč
Kácení postupné s volnou dopadovou plochou 31 – 40 cm2 440,00 Kč
Kácení postupné s volnou dopadovou plochou 41 – 50 cm4 170,00 Kč
Kácení postupné s volnou dopadovou plochou 51 – 60 cm6 680,00 Kč
Kácení postupné s volnou dopadovou plochou 61 – 70 cm9 250,00 Kč
Kácení postupné s volnou dopadovou plochou 71 – 80 cm13 450,00 Kč
Kácení postupné s volnou dopadovou plochou 81 – 90 cm15 200,00 Kč
Kácení postupné s volnou dopadovou plochou 91 – 100 cm19 600,00 Kč
Kácení postupné s volnou dopadovou plochou nad 100 cmindividuálně

 Ceny včetně rozřezání na přenositelné kusy

 

Příplatek za ztížené podmínky k základní sazbě (ZS+%)

1. Přístupnost pozemku : navýšení až o 20%

 

Popis zákroku

Postupné kácení s volnou dopadovou plochou se provádí v případech, kdy je pro pokácení  stromu  k  dispozici  dopadový  prostor  bez  poškoditelných  překážek o souvislé  ploše  rovné  minimálně  75%  průměru  koruny,  vyjádřené  kruhovou výsečí.

Kácení postupné s překážkou v dopadové ploše

Ceny

Podle průměru pařezu

 

 Základní sazba

 

Kácení postupné s překážkou v dopadové ploše 11- 20 cm1 850,00 Kč
Kácení postupné s překážkou v dopadové ploše 21 – 30 cm2 750,00 Kč
Kácení postupné s překážkou v dopadové ploše 31 – 40 cm4 070,00 Kč
Kácení postupné s překážkou v dopadové ploše 41 – 50 cm7 420,00 Kč
Kácení postupné s překážkou v dopadové ploše 51 – 60 cm11 950,00 Kč
Kácení postupné s překážkou v dopadové ploše 61 – 70 cm16 590,00 Kč
Kácení postupné s překážkou v dopadové ploše 71 – 80 cm24 200,00 Kč
Kácení postupné s překážkou v dopadové ploše 81 – 90 cm27 500,00 Kč
Kácení postupné s překážkou v dopadové ploše 91 – 100 cm34 900,00 Kč
Kácení postupné s překážkou v dopadové ploše nad 100 cmindividuálně

Ceny včetně rozřezání na přenositelné kusy

 

Příplatek za ztížené podmínky k základní sazbě (ZS+%)

1. Přístupnost pozemku : navýšení až o 20%

 

Popis zákroku

Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše se provádí v případech, kdy není pro  pokácení  stromu  dostatečný  dopadový  prostor  a  poškoditelné  překážky zabírají výseč více než 25 % průměru koruny.

Ceník bezpečnostních vazeb

Ceník posudků a protokolů

Ceník přístrojových měření

Vyplatí se Vám investice do stromu?

 • stromy zachytávají prach, zplodiny i přízemní ozón – přínos pro naše dýchací cesty nevyčíslitelný
 • aromatické silice prospívají našemu zdraví
 • stromy za horkých dnů chladí lépe než klimatizace a zadarmo
 • naopak v zimě stromy brání větrnému proudění a brání tak poklesům teploty – v nákladech na vytápění domu může jít o rozdíl až jedné třetiny
 • stromy sice vodu čerpají, ale svými kořeny zabraňují rychlému odvodňování a erozi
 • nemovitosti v blízkosti zeleně mají vyšší tržní hodnotu