Ceník arboristických prací

 

Vytvořit pevný ceník arboristických prací je nemožné. Proměnných v rovnici je příliš mnoho, cenu lze zodpovědně stanovit až na místě po důkladné prohlídce a dohodě se zadavatelem práce. Nicméně Váš zájem o alespoň orientační ceník je enormní, proto jsme se rozhodli takový ceník zveřejnit. Je výsledkem velkého zjednodušování a průměrování, a po jeho přečtení musí být každému zřejmé, že dva stejně velké stromy na stejně komplikované lokalitě s návrhem stejné technologie řezu stromu prostě mohou být různě pracné (jeden strom bude mít suchých větví 5 %, ten druhý 15 % apod.). Přesnou cenu s Vámi tedy dohodneme pod stromem.

Vyplatí se Vám investice do stromu?

 • stromy zachytávají prach, zplodiny i přízemní ozón – přínos pro naše dýchací cesty nevyčíslitelný
 • aromatické silice prospívají našemu zdraví
 • stromy za horkých dnů chladí lépe než klimatizace a zadarmo
 • naopak v zimě stromy brání větrnému proudění a brání tak poklesům teploty – v nákladech na vytápění domu může jít o rozdíl až jedné třetiny
 • stromy sice vodu čerpají, ale svými kořeny zabraňují rychlému odvodňování a erozi
 • nemovitosti v blízkosti zeleně mají vyšší tržní hodnotu

Vysvětlující poznámky k ceníku

 • Plocha stromu m² = průměr koruny x výška stromu.
 • Pokud je více typů řezů na stejném stromě, je možné k ceně převládajícího typu řezu připočíst 30 % z ceny dalších typů řezů.
 • Příplatek za ztížené podmínky k základní sazbě (ZS + %):
  • Senescentní stromy: navýšení až o 50 %.
  • Přístupnost (překážky pod stromem, blízkost budovy, silnice apod.): navýšení až o 20 %.
 • Do cen jsou započteny úkony rozřezání na přenositelné kusy, vodorovné přemístění na centralizované místo v blízkosti místa řezu, úklid hráběmi a fukarem. V případě, že si zákazník manipulaci vyřeší sám, cena bude ponížena.
 • Cenu může výrazně snížit prostý fakt, že stromů objednaných k ošetření bude více ve stejné lokalitě bez nutnosti přejíždění.
 • Nejsme plátci DPH.
 • Všechny zásahy budou provedení v souladu s arboristickými standardy.

Řez stromu – ceník

Bezpečnostní vazby – ceník

Rizikové kácení – ceník

Dendrologické posudky – ceník

Přístrojová měření stability – ceník