CENÍK ARBORISTICKÝCH PRACÍ

Ceník arboristických prací

 

Po vyplnění hodnot (výška stromu, šířka koruny, obvod kmene) kalkulačka vypočte orientační výši ceny arboristických prací. Nicméně musíme zdůraznit slovo orientační, protože sestavit závazný ceník arboristických prací je prakticky nemožné. Nicméně vás chceme co nejférověji informovat o reálných a nikoliv reklamních cenách v naší profesi.

 

 • Ošetřit profesionálně velký a komplikovaný strom je činnost náročná ve všech ohledech. Pokud si zavoláte profesionály, tak to prostě nemůže být za pár korun.

 

 • Stejně velké stromy (se stejnou plochou koruny) se stejnými typy zásahů (řezů) mohou být a bývají různě pracné, a proto mohou být a bývají různě drahé (na jednom stromě je 10 suchých větví, na jiném 50; stromy se špatným poměrem výška/šířka ve prospěch šířky se hůře lezou apod.). Někde je třeba důkladnější zabezpečení stanoviště kvůli bezpečnosti práce, jinde je strom téměř bez přístupu veřejnosti. Kalkulačka počítá spíše s tou pro vás horší variantou, bude příjemnější vám častěji sdělovat snížení ceny než zvýšení.

 

 • Nejsme na arboristickém trhu ti nejdražší, ale rozhodně nejsme ani ti nejlevnější. Nechceme být. Víme, co umíme.

 

 • Nejjistější je zavolat nám a domluvit si konzultaci ohledně nacenění řezů a kácení. Pokud chcete konzultovat stav stromu za účelem cenové nabídky našich služeb, pak vás konzultace s námi nic nestojí. Pokud si nás zavoláte v podstatě kvůli ústnímu odbornému posudku, je naše služba zpoplatněna částkou 1000,- Kč + 10,-/km. Standardně vyjíždíme z Prahy 6.

Co když způsobíme škodu na vašem majetku?

Nestává se nám to, ale stát se to samozřejmě může. Pro případné škody jsme pojištěni na částku 10 milionů.

Ceník bezpečnostních vazeb

Ceník aboristických prací

Ceník dendrologických průzkumů a posudků

Ceník arboristických prací

Ceník přístrojových měření

Ceník arboristických prací

Vyplatí se Vám investice do stromu?

 

 • stromy zachytávají prach, zplodiny i přízemní ozón – přínos pro naše dýchací cesty nevyčíslitelný
 • aromatické silice prospívají našemu zdraví
 • stromy za horkých dnů chladí lépe než klimatizace a zadarmo
 • v zimě naopak stromy brání větrnému proudění a brání tak poklesům teploty – v nákladech na vytápění domu může jít o rozdíl až jedné třetiny
 • stromy sice vodu čerpají, ale svými kořeny zabraňují rychlému odvodňování a erozi
 • nemovitosti v blízkosti zeleně mají vyšší tržní hodnotu

Jaké jsou vaše povinnosti coby majitelů stromů

 • Dřeviny jsou chráněny podle tohoto ustanovení před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější (§ 46 a 48) nebo ochrana podle zvláštních předpisů). Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování je povinností vlastníků...“

(Zákon o ochraně přírody a krajiny § 7 odst. 1 a 2)

 

 • „Zákonem jasně stanovená povinnost vlastníka pečovat o dřeviny, zejména je ošetřovat a udržovat, logicky vyžaduje aktivní jednání povinného, tedy jeho konání, i když je v ní samozřejmě zahrnuta i povinnost zdržet se takového jednání, které by dřevinu poškozovalo, tedy určité činnosti nekonat. Vyžaduje-li tedy aktuální stav dřeviny provedení konkrétního ošetření, údržby nebo péče spočívající v jiném konání, dopustí se povinný porušení povinnosti stanovené § 7odst. 2 ZOPK právě a pouze neprovedením této činnosti, tedy nekonáním či opomenutím.„

(Právní vztahy k dřevinám: praktický průvodce)