Naše služby

Homo urbanus – člověk městský už moc nevnímá přírodu potažmo stromy jako nezbytnou součást svého života. Přesto pohled na mohutný a krásný strom vzbuzuje úctu, pohled na jeho kácení zase nevoli. Péče o stromy je náplní našeho povolání a za svůj cíl považujeme především, aby i pod takovým velikánem, jako je na fotografii, bylo možné procházet se bezpečně a s radostí. Není to samozřejmost a vyžaduje to péči. Víme jak na to.

Řez stromů

V naší péči o stromy provádíme veškeré technologie řezů. Následujícím výčtem uvádíme pouze ty nejběžnější. V každém případě se držíme zákonů, arboristických standardů a zdravého rozumu.

→ Více o naší službě a cenách

Celý text arboristického standardu „Řez stromů„.

Instalace bezpečnostních vazeb

V odůvodněných případech (např. v případě nestabilních tlakových vidlic) řez stromu nestačí, a je vhodné taková větvení zajistit instalací bezpečnostní vazby. Provádíme instalace dynamických i statických vazeb.

 

→ Více o naší službě a cenách

 

Celý text arboristického standardu „Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy“

 

Rizikové kácení stromů

Ne každý strom lze řezem zachránit. I když raději stromy ošetřujeme, kácíme bohužel častěji, než bychom chtěli.

 

→ Více o naší službě a cenách

 

Celý text arboristického standardu „Kácení stromů„.

 

Přístrojová vyšetření stability stromů

U obzvlášť hodnotných stromů a stromů s vysokou hodnotou cíle případného pádu se vyplácí investice do speciálních měřících metod, které nebezpečí odhalí včas.

Ani sebezkušenější dendrolog nedokáže přesně určit míru poškození kořenů (např. po stavební činnosti) nebo rozsah hniloby v dutinách kmene a kosterních větví. Z vizuálního ohledání zkrátka nejde vyvodit závěr s jistotou. Přístrojové metody jsou tedy cenný spojenec.

 

→ Více o naší službě a cenách

Odborné posudky a inventarizace

V případě, že je vhodné provést zákrok na stromě z vysokozdvižné plošiny, nebo za pomoci jeřábu, spolupracujeme téměř výhradně s firmou Montážní plošiny Strach. Mají výborné, opečovávané stroje a jezdí s nimi profíci. Ve výsledku s nimi máme prostě pro strach uděláno :).